RCUNION

Data Spółka Wydarzenie
17 lutego 2015 RCUNION Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.
14 listopada 2014 RCUNION Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 RCUNION Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
1 lipca 2014 RCUNION ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
9 czerwca 2014 RCUNION Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 RCUNION Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 RCUNION Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
8 stycznia 2014 RCUNION NWZA ws. zbycia/wydzierżawienia lub udostępnienia osobom trzecim przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa/poszczególnych składników majątku, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 RCUNION Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
8 listopada 2013 RCUNION Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2013 RCUNION Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
22 lipca 2013 RCUNION Pierwszy dzień notowań na NC 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
28 maja 2013 RCUNION ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
14 maja 2013 RCUNION Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
15 kwietnia 2013 RCUNION Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 RCUNION Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 RCUNION Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 RCUNION Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
2 lipca 2012 RCUNION WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru.
15 czerwca 2012 RCUNION Publikacja raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 RCUNION Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 RCUNION Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
15 listopada 2011 RCUNION Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
30 września 2011 RCUNION NWZA ws. uchylenia uchwały nr 1 z 25 sierpnia 2011 NWZ R&C UNION S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
16 sierpnia 2011 RCUNION Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
27 lipca 2011 RCUNION NWZA ws. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zmian w składzie rady nadzorczej.
11 lipca 2011 RCUNION Pierwszy dzień notowań na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
8 lipca 2011 RCUNION Ostatni dzień notowań na rynku NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
30 czerwca 2011 RCUNION WZA
22 czerwca 2011 RCUNION Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 RCUNION Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 kwietnia 2011 RCUNION Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
7 marca 2011 RCUNION Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
25 lutego 2011 RCUNION Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
18 lutego 2011 RCUNION Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
9 lutego 2011 RCUNION Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
7 lutego 2011 RCUNION NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego.
4 listopada 2010 RCUNION Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.