TOPMEDICA

Data Spółka Wydarzenie
28 marca 2017 TOPMEDICA Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
14 listopada 2016 TOPMEDICA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 TOPMEDICA Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
13 maja 2016 TOPMEDICA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 TOPMEDICA Publikacja raportu za 2015 rok.
14 grudnia 2015 TOPMEDICA Początek notowań spółki PTI (PTI) pod nazwą TOPMEDICA (TPM), w związku ze zmianą firmy.
13 listopada 2015 TOPMEDICA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
28 września 2015 TOPMEDICA NWZA ws. zmiany statutu w zakresie firmy i siedziby spółki, kontynuacji działalności spółki, wyrażenia zgody na prowadzenie przez zarząd spółki wielostronnych rozmów z potencjalnymi inwestorami, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz dokonania zmian osobowych w składzie RN.
28 sierpnia 2015 TOPMEDICA Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
14 maja 2015 TOPMEDICA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
5 maja 2015 TOPMEDICA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
19 marca 2015 TOPMEDICA Publikacja raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 TOPMEDICA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 października 2014 TOPMEDICA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany przedmiotu działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
28 sierpnia 2014 TOPMEDICA Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
14 maja 2014 TOPMEDICA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
23 kwietnia 2014 TOPMEDICA ZWZA ws. przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
19 marca 2014 TOPMEDICA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
30 grudnia 2013 TOPMEDICA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 TOPMEDICA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
28 sierpnia 2013 TOPMEDICA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
14 maja 2013 TOPMEDICA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 TOPMEDICA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
19 marca 2013 TOPMEDICA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
13 listopada 2012 TOPMEDICA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
28 sierpnia 2012 TOPMEDICA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
11 lipca 2012 TOPMEDICA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
15 czerwca 2012 TOPMEDICA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, przeznaczenia zysku netto wynikającego ze zmiany zasad rachunkowości wykazanego za rok obrotowy 2009 na kapitał zapasowy, przyjęcia planu połączenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu z Metro Nieruchomości S.A. z siedzibą w Iławie.
14 maja 2012 TOPMEDICA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 TOPMEDICA Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 TOPMEDICA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
5 grudnia 2011 TOPMEDICA NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
14 listopada 2011 TOPMEDICA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
23 sierpnia 2011 TOPMEDICA Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
10 maja 2011 TOPMEDICA Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
19 kwietnia 2011 TOPMEDICA WZA
20 marca 2011 TOPMEDICA Publikacja raportu za 2010 rok.
3 grudnia 2010 TOPMEDICA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
1 grudnia 2010 TOPMEDICA Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.