IVMX

Data Spółka Wydarzenie
12 kwietnia 2016 IVMX Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
10 lutego 2016 IVMX NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
28 grudnia 2015 IVMX Dzień wykupu akcji spółki przez Asseco Poland S.A. po cenie 6,01 zł za akcję.
21 grudnia 2015 IVMX Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
26 listopada 2015 IVMX Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
12 listopada 2015 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 IVMX Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland Spółka Akcyjna.
13 października 2015 IVMX Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland Spółka Akcyjna.
27 sierpnia 2015 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
14 maja 2015 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
11 maja 2015 IVMX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
19 marca 2015 IVMX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
12 listopada 2014 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 maja 2014 IVMX ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
21 marca 2014 IVMX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 sierpnia 2013 IVMX Wprowadzenie do obrotu na GPW 641.824 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
11 czerwca 2013 IVMX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
14 maja 2013 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 IVMX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
20 listopada 2012 IVMX NWZA ws. zmian w składzie RN.
8 listopada 2012 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
28 sierpnia 2012 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 czerwca 2012 IVMX Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
31 maja 2012 IVMX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
29 maja 2012 IVMX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
15 maja 2012 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
24 kwietnia 2012 IVMX WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 rok.
20 marca 2012 IVMX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
12 stycznia 2012 IVMX NWZA ws. zmian w składzie RN.
9 listopada 2011 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
25 sierpnia 2011 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 maja 2011 IVMX Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
12 maja 2011 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
12 maja 2011 IVMX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
10 maja 2011 IVMX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
21 kwietnia 2011 IVMX WZA
17 marca 2011 IVMX Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
10 listopada 2010 IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
14 października 2010 IVMX NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.