Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 sierpnia 2020

DINOPL DNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMCOMPANY IMC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 0,18 euro na akcję.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów i zmian w składzie RN.
KINOPOL KPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
LENA LEN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PLASTBOX PLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
SCPFL SCP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
VOXEL VOX NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WIRTUALNA WPL GPW NWZA ws. powołania członka RN.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.