Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 16 sierpnia 2019

ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DEVELIA DVL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
DROZAPOL DPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ERNE ERN NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
FLUID FLD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
GENOMED GEN NC Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
INPRO INP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
KANCELWEC KPI NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
PFLEIDER PFL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 25,17 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Volantis Bidco B.V.
PHN PHN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,41 zł na akcję.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
UHYECA ECA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
VOXEL VOX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,99 zł na akcję.
WOLFSTF WTF NC NWZA ws. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków zarządu oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.