Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 7 czerwca 2018

ASSECOPOL ACP GPW Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję.
GRUPAAZOTY ATT GPW NWZA ws. zmian statutu, uchwalenia "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty S.A.", uchwalenia Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki.
ALUMETAL AML GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,92 zł na akcję.
ASMGROUP ASM GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ATMGRUPA ATG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
BENEFIT BFT GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 184.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BUDIMEX BDX GPW Wypłata dywidendy 17,61 zł na akcję.
CNT CNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017. NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
DOMDEV DOM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
EDINVEST EDI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
EUROTEL ETL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
INDYGO IDG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
LUXMEDTRI LXT NC Dzień wykupu akcji spółki przez Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 2,59 zł za akcję.
MARSOFT MAR NC ZWZA ws. m.in. rozliczenia zysku/straty za rok 2017.
MBANK MBK GPW Wypłata dywidendy 5,15 zł na akcję.
NEUCA NEU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,40 zł na akcję.
OTMUCHOW OTM GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
PLASTBOX PLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLAY PLY GPW NWZA
VOXEL VOX NC Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
WADEX WAX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
WASKO WAS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.