Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 czerwca 2016

GRUPAAZOTY ATT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
AIGAMES ALG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz anulowania uchwały nr 17/2014 ZWZ z 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia w spółce programu opcji managerskich.
APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
CFSA CFS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
CPGROUP CPG GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2015.
DEMOLEN DEM NC NWZA ws. zmiany statutu i zmian w składzie RN.
DORADCY24 D24 NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
EQUITIER ETR NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ESSYSTEM ESS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
EXOUPOS GEU NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
FITEN FTN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
GLOBALTR GTR NC NWZA ws. zmiany statutu, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zmian w RN oraz wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
GTRINITY GTY NC Publikacja raportu za 2015 rok.
HUTMEN HTM GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty powstałej na działalności spółki w 2015 roku.
KINOPOL KPL GPW Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
KLON KLN NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenie zyskiem za 2015r.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
OPONEO.PL OPN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
PCHVENTURE PCV NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PREFABET PBB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
PROCHNIK PRC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
QUART QRT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
SEDIVIO SED NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
STALPROD STP GPW ZWZA ws. ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla zarządu za 2015 r., podziału zysku za 2015 r., umorzenia nabytych akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla RN na okres kadencji oraz nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
SZAR SZR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2015.
TFONE TFO GPW NWZA ws. zmiany statutu.
UNIBEP UNI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
UNIFIED UFC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całego zysku za 2015 roku na kapitał zapasowy.
VAKOMTEK VKT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
VOXEL VOX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
ZPUE PUE GPW Wypłata dywidendy 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną.