Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 23 października 2012

ASSECOPOL ACP GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 39 ZWZA z 25 kwietnia 2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu, zmiany §13 statutu oraz powołania członka RN na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012-2016.
BBIDEV BBD GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011.
IMPEL IPL GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MEGARON MEG GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,38 zł na akcję.
MPLVERBUM VER NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012.
TUEUROPA ERP GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
VOXEL VOX NC Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C, D1, D2, D3, E, F, G, I oraz J z obrotu na NC.
ZEPAK ZEP GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Altera ALTR.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Broadcom BRCM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Dow Chemical DOW.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DuPont DD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Meta Platforms (Facebook) FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.