Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 25 października 2012

PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
COLUMBUS CLC NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DIGATE DGT NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
EKO EKO GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po cenie 6,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gemma Investments sp. z o.o.
FORTE FTE GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
IBCPOLSKA IBC NC Debiut spółki na NC.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SOBET SOB NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia prawa poboru.
SUNEX SNX GPW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
VOXEL VOX NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
ZEPAK ZEP GPW Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Amazon.com AMZN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
AstraZeneca AZN.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BASF BAS.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ConocoPhillips COP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Daimler DAI.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Sanofi SAN.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Unilever UNA.NL Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.