Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 7 maja 2014

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MILLENNIUM MIL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ANALIZY AOL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BIOERG BER NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DEVORAN DEV NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
DTP DTP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EKIPA EEE NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EMUZYKA EMU NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ERS ERS NC NWZA ws. zmiany statutu.
FORTUNA FEG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
GREMINWES GIW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IDMSA IDM GPW Scalenie akcji w stosunku 12:1.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
JRCGROUP JRC NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany uchwały nr 7 z dnia 3.09.2012r NWZA, dokooptowanych członków RN oraz zmiany statutu.
LENA LEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
LOGZACT LGZ NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
MENNICA MNC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MOSTALPLC MSP GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu i RN.
ORPHEE ORP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PEPEES PPS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PHN PHN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,16 zł na akcję.
PLANETB2B P2B NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PROCHNIK PRC GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ROBYG ROB GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
VOXEL VOX NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
WADEX WAX GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
Alstom ALO.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
Credit Agricole ACA.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Imperial Brands IMT.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
ING Groep INGA.NL Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.