Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 30 lipca 2021

7FIT 7FT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
AILLERON ALL GPW Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
APS APS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
CAMBRIDGE CAM NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.
GREENX GRX GPW Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021.
HORTICO HOR NC Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
INTERNITY INT NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
MEDINICE ICE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MEGARON MEG GPW NWZA ws. przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz przyjęcia Polityki różnorodności wobec RN.
MILTON MTN NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
NETIA NET GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PEKABEX PBX GPW Wypłata dywidendy 0,41 zł na akcję.
SEKO SEK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
TORPOL TOR GPW Wypłata dywidendy 1,53 zł na akcję.
VERBICOM VRB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
VOXEL VOX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
WASKO WAS GPW Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
WIKANA WIK GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.