Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 lutego 2013

ABPL ABE GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
ALCHEMIA ALC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
BETOMAX BTX NC Zakończenie budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów.
EKO EKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ERNE ERN NC NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, zmian w składzie RN, powołania rewidenta do spraw szczególnych i in.
GRUPAEMM GEM NC Początek notowań spółki EMCAPITAL (ECP) pod nazwą GRUPAEMM (GEM), w związku ze zmianą firmy.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
INTERAOLT IRL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MENNICA MNC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
VOXEL VOX NC NWZA ws. zmiany statutu, zmiany w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii K, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
WESTAISIC WES GPW NWZA
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.