Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 14 marca 2014

GTC GTC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.937.298 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ABSINVEST AIN NC NWZA ws. scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ALEJA ALS NC NWZA ws. powołania członka RN.
AMREST EAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BANKBPH BPH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BIOERG BER NC Publikacja raportu za 2013 rok.
DRUKPAK DRU NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EQUITIER ETR NC Początek notowań spółki VENTURION (VIF) pod nazwą EQUITIER (ETR), w związku ze zmianą firmy.
ICPD ICD NC NWZA
IIAAV IIA GPW NWZA
KBDOM KBD GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
KME KME NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
LOGZACT LGZ NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
PHARMENA PHR GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 189.989 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
QUANTUM QNT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ULMA ULM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VOXEL VOX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WINVEST WIS GPW Scalenie akcji w stosunku 80:1.