Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 5 czerwca 2013

APLISENS APN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
COPERNIC CRS NC Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
DEMOLEN DEM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
ELEKTROTI ELT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
HFTGROUP HFT NC Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
LENA LEN GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
MENNICA MNC GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia kapitałów utworzonych z zysku niepodzielonego w latach ubiegłych.
MEW MSA NC Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
NOVAVISGR NVG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.300.000 akcji serii H i 83.100.000 akcji serii I.
ONE2ONE O2O GPW NWZA ws. pokrycia straty w 2011 roku, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i H z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
OZECAPITAL OZE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
PHARMENA PHR GPW Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
PRAGMAFA PRF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,68 zł na akcję.
SATIS STS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
SOLARINOV SIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
SONEL SON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
TAXUSFUND TXF NC Publikacja raportu za 2012 rok.
VOXEL VOX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
VOXEL VOX NC Wprowadzenie do obrotu na GPW 670.000 akcji serii K i 100.000 akcji serii L.
WASKO WAS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
WESTAISIC WES GPW ZWZA
WODKAN WOD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
YURECO YCO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku, utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.