Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 3 grudnia 2013

COMPREMUM CPR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DANKS DNS NC Pierwszy dzień notowań na NC 3.758.428 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ENERGA ENG GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
HEFAL HEF NC Pierwszy dzień notowań na NC 217.104 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MEDIATEL MTL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HAWE SA.
NOVAKBM KBM GPW Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.
PEKAES PEK GPW NWZA ws. zmiany statutu, regulaminu WZA oraz wyboru członków RN.
POLNORD PND GPW NWZA ws. zmiany regulaminu WZA, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
POLNORD PND GPW Zakończenie notowania jednostkowych praw poboru akcji serii R na GPW.
VOXEL VOX NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
VRG VRG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.