Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 18 maja 2012

AKCEPTFIN AFC NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ASTRO ASR NC NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
BOGDANKA LWB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
CLOUD CLD NC Debiut spółki na NC.
ERNE ERN NC Scalenie akcji w stosunku 155:1.
FMG FMG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz zmiany statutu.
GEOTREKK GTK NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego.
GLOBCITYHD GCH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GREENTECH GRT NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
KANIA KAN GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Henryka Kanię.
KCSP KCS NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego.
MEDIATEL MTL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
PLASTBOX PLX GPW Split akcji w stosunku 1:5.
POLINW PIS NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem skonsolidowanego raportu kwartalnego.
SOPHARMA SPH GPW WZA
SPC SPC NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
SWIECIE MSC GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Mondi International i Framondi, po cenie 72 zł za akcję.
VOXEL VOX NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.