Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 grudnia 2011

CFSA CFS NC Debiut spółki na NC.
EMPERIA EMP GPW NWZA ws. dokonania zmiany uchwały nr 2 NWZA z 4 marca 2010 dot. Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
ERBUD ERB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
GLOBALTR GTR NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KANIA KAN GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w składzie RN i w statucie.
MISPOL MIP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomościach MISPOL S.A.
ROVESE RSE GPW Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii H.
SEKA SEA NC NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
VOXEL VOX NC NWZA ws. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.