Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 25 sierpnia 2020

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EUROCASH EUR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019.
7FIT 7FT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
ATCCARGO ATA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CORMAY CRM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
DEBICA DBC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FASTFIN FFI GPW Scalenie akcji w stosunku 20:1.
GENXONE GX1 NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.039.000 akcji serii A, 350.000 akcji serii B, 306.000 akcji serii C, 600.000 akcji serii D.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LIVECHAT LVC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,28 zł na akcję.
MLPGROUP MLG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MODE MOE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
NEWAG NWG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
OEX OEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OXYGEN OXY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
PROCHEM PRM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
RAINBOW RBW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
SEKO SEK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
VOXEL VOX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,91 zł na akcję.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
Salesforce.com CRM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.