Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 7 września 2018

KRUK KRU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AVIASG ASG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CAPITAL CPA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
CPGROUP CPG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DEVELIA DVL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DROZAPOL DPL GPW NWZA ws. powołania członka RN.
ESOTIQ EAH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
I2DEV I2D GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,12 zł na akcję.
IFIRMA IFI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IMCOMPANY IMC GPW Dzień ustalenia prawa do śródrocznej dywidendy 0,34 euro na akcję.
IMMOBILE GKI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
INPRO INP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KGL KGL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
PEKABEX PBX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RAFAKO RFK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
UNIMOT UNT NC NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.