Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 12 grudnia 2012

COALENERG CLE GPW WZA
DIRECTES DES NC NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
DROP DRP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
ERBUD ERB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
MABION MAB GPW NWZA ws. zmiany statutu.
MOSTALZAB MSZ GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczebności RN.
PGPPOLONI PGP NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
PHARMENA PHR GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz uchylenia niewykonanej uchwały nr 6/2012 NWZA z 21 sierpnia 2012 r. dot. stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.
TRAKCJA TRK GPW NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz w sprawie zmiany statutu, emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
UNIMOT UNT NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska SA, wyrażenia zgody na zmianę hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, określenia liczby członków RN, wynagrodzenia dla członków RN i zmian w składzie RN.
Costco Wholesale COST.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.