Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 17 czerwca 2020

ASSECOPOL ACP GPW Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję.
ORANGEPL OPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
BOS BOS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.
CODEADDIC CDT NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
DEKTRA DKR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
EDISON EDN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
EUROTAX ETX NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GRUPAMZ GMZ NC Dzień pierwszego notowania na NC 549.450 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
HMINWEST HMI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
KOFAMA KFM NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zarmen Sp. z o.o.
LUG LUG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MERLINGRP MRG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz zmiany uchwały numer 8 ZWZ z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2018.
SELENAFM SEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TOYA TOA GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 26 czerwca 2019 roku oraz zmiany uchwały nr 21 ZWZ z 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 NWZ z 20 stycznia 2020 roku.
UNIMOT UNT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,97 zł na akcję.
WITTCHEN WTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 44.229 akcji zwykłych na okaziciela serii D.