Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 8 lutego 2017

LPP LPP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.084 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
CLNPHARMA CLN GPW NWZA ws. udzielenia zgody na nabycie nieruchomości oraz zmiany statutu.
GRODNO GRN GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MAXIPIZZA MXP NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MBANK MBK GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MGAMES MGS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
UNICREDIT UCG GPW Początek przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz pierwszy dzień notowania praw poboru.
UNIFIED UFC NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E oferowane w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych.
UNIMOT UNT NC Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii J dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Rio Tinto RIO.UK LSE Publikacja raportu za 2016 rok.
Sanofi SAN.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Time Warner TWX.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.