Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 2 lipca 2015

AQUABB AQU NC Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
BORYSZEW BRS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
CERABUD CER NC Wykluczenia akcji spółki z obrotu na NC.
CLOUD CLD GPW Pierwszy dzień notowań na NC 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EFENERGII EFE NC Pierwszy dzień notowania na NC 105.496.470 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EFIXDM EFX NC NWZA ws. zmiany statutu, zmiany § 1 ust 8 uchwały Nr 6/2011 NWZA z 01 września 2011 roku, zmiany § 1 ust 8 uchwał nr 19/2015 i 20/2015 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i in.
EMONT ELM NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
ESOTIQ EAH GPW Zakończenie zapisów w transzy indywidualnej na akcje serii F.
FAM FAM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
GEKOPLAST GKP NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
INFOSCOPE ISC NC Wykluczenia akcji spółki z obrotu na NC.
MERCATOR MRC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
MINERAL MND NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
MMCPL MMC NC Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
MODECOM MOD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
NOVITA NVT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,95 zł na akcję.
NOVITA NVT GPW NWZA ws. połączenia "Novita" Spółka Akcyjna oraz "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przyznania wynagrodzenia członkom RN oraz wypłaty dywidendy.
OPONEO.PL OPN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PLASTBOX PLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PRIMETECH PTH GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
SYNTHOS SNS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
UNIMOT UNT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
VIVID VVD GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata dywidendy 20 zł na akcję.