Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 5 czerwca 2023

BUDIMEX BDX GPW Wypłata dywidendy 17,99 zł na akcję.
BORYSZEW BRS GPW Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
GRUPAHRC HRC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
KRAKCHEM KCH GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
MOSTALWAR MSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r.
OPONEO.PL OPN GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
OZECAPITAL OZE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
PEPEES PPS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
POLWAX PWX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. uchylenia i zmiany uchwały nr 4 NWZ z 9 maja 2022 roku, emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia prawa poboru obligacji zamiennych, podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru akcji, zmiany uchwały nr 3, uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 podjętych na NWZ z 17 kwietnia 2023 roku oraz zmian składu RN.
UNIMOT UNT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
WESTREAL WRE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
WITTCHEN WTN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.