Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 22 maja 2015

ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
AITON AIT NC Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
ATAL 1AT GPW Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BBINWEST BBA NC Publikacja raportu za 2014 rok.
COMECO CMC NC Dzień ostatniego notowania na NC 800.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FINHOUSE FIN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
GENOMED GEN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
GWARANT GWR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IMAGIS IMG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LIBERTY LTG NC Publikacja raportu za 2014 rok.
POLWAX PWX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,22 zł na akcję.
PROVECTA PRV NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PRYMUS PRS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
QUART QRT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
UNIMOT UNT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WDX WDX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.