Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 15 października 2014

AMREST EAT GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 16 WZA z dnia 10 czerwca 2011 r.
BUWOG BWO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,69 euro na akcję.
CDRL CDL GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ELEMENTAL EMT GPW NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia prawa poboru akcji serii O, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
GENERGY GNR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HUTMEN HTM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Boryszew SA, SPV Boryszew 3 sp. z o.o., Impexmetal SA oraz Impex-invest sp. z o.o.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie, na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego oraz zmiany statutu.
JWCONSTR JWC GPW Ostatni dzień notowania na GPW 34.786.163 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MBWS MBW GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MOMO MOM NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
NETMEDIA NEM GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NETMEDIA Spółka Akcyjna.
NOWAGALA CNG GPW Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
UNIMOT UNT NC Początek notowań spółki UNIMOTGAZ (UGZ) pod nazwą UNIMOT (UNT), w związku ze zmianą firmy.
American Express AXP.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.