Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 24 lipca 2015

KRUK KRU GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
BENEFIT BFT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,00 zł na akcję.
FINTECH FTH NC Początek notowań spółki JDB (JDB) pod nazwą SILESIA (SSO), w związku ze zmianą firmy.
GEKOPLAST GKP NC Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
HANDLOWY BHW GPW Wypłata dywidendy 7,43 zł na akcję.
KRUSZWICA KSW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,64 zł na akcję.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEMANAGER PEM GPW Wypłata dywidendy 12,04 zł na akcję.
TVN TVN GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Southbank Media Limited.
UNIMOT UNT NC Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
VIVID VVD GPW Pierwszy dzień notowań na NC 296.465 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
XBSPROLOG XBS NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Anglo American AAL.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
BASF BAS.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Danone BN.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.