Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 28 września 2012

ABCDATA ABC GPW Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
ALTERCO ALT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-deweloperzy.
ARCUS ARC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-informatyka.
BGE BGE NC NWZA ws. zmian składu osobowego zarządu oraz RN, określenia wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia członkom RN oraz zmiany statutu.
BUDOPOL BDL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-budownictwo.
DIRECTES DES NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
EKANCELAR EKA GPW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EKO EKO GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po cenie 4,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ecorse Investments sp. z o.o.
EUCO EUC GPW Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
EUIMPLANT EUI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
IMMOBILE GKI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
IMPEL IPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
INDYGO IDG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
LUG LUG NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
LUG LUG NC NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
MEDIATEL MTL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-telekomunikacja.
OPENFIN OPF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
OPONEO.PL OPN GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
PATFUND PFD NC Debiut spółki na NC.
PUNKPIRAT PUN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
SEKO SEK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-spożywczy.
SKYLINE SKL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
UNIMOT UNT NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VERBICOM VRB NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.