Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 25 października 2013

PKPCARGO PKP GPW Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
APLITT API GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. połączenia dotychczasowych serii akcji zwykłych na okaziciela w jedną wspólną serię A, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji oraz zmian statutu.
KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
POLAQUA PQA GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
POLNORD PND GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
UNIMOT UNT NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
BASF BAS.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
United Parcel Service UPS.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.