Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 września 2015

PKPCARGO PKP GPW NWZA ws. zmiany statutu.
PZU PZU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30,00 zł na akcję.
3RGAMES 3RG GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany siedziby, zmiany statutu i in.
AILLERON ALL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ALDA ALD NC Pierwszy dzień notowań na GPW 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BETACOM BCM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
DANKS DNS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
HEMP HMP NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
INPOST IPT GPW Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
KUPIEC KPC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
MNI MNI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PROJPRZEM PJP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
TVN TVN GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji serii F z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
UNIMOT UNT NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF i in.