Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 października 2014

ATMGRUPA ATG GPW NWZA ws. połączenia z ATM Profilm Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
BETOMAX BTX NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
CDRL CDL GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów detalicznych.
FERRO FRO GPW NWAZ ws. m.in. połączenia z Ferro Marketing Sp. z o.o. i Ferro International 2 Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
GENERGY GNR NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
GREENECO GET GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
PFH PFH NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
PYLON PYL NC Ostatni dzień notowań na NC 6.617.054 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
UNIMOT UNT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.