Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 4 czerwca 2019

APLISENS APN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018 i terminów dywidendy.
ASBIS ASB GPW Wypłata dywidendy 0,05 USD na akcję.
CALESCO CLS NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
CANNABIS CBD NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
CIGAMES CIG GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LENA LEN GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
MOSTALPLC MSP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r.
PLASTBOX PLX GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 r.
READGENE RDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2018.
SEKO SEK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.
STAPORKOW ZUK GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
TELESTR TLS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
TSGAMES TEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,78 zł na akcję.
UNIMOT UNT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
WADEX WAX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
WDBBU WDB NC Dzień wykupu akcji spółki przez Mateusza Holly, spółkę Pretium Investments Sp. z o.o. oraz Piotra Kumięgę po cenie 1,30 zł za akcję.
ZREMB ZRE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.