Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 listopada 2010

ASSETUS ASS NC Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
HURTIMEX HRT NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki na NC, w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ICPD ICD NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych.
ORZLOPONY ORL NC Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PARTEX PAR NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PEMUG PMG GPW Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2010 roku.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
POLLENAE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
POZBUD POZ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
RADPOL RDL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RODAN ROD NC Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
TRANSPOL TRN GPW Zakończenie zapisów na akcje w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów.
ZUE ZUE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
Berkshire Hathaway BRKA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.