Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 grudnia 2020

ABPL ABE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.
ANSWEAR ANR GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
BIOMAXIMA BMX GPW NWZA ws. sporządzania statutowych sprawozdań finansowych na podstawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej począwszy od 1 stycznia 2021 roku oraz zmiany statutu.
CEREALPLT CRP NC NWZA
COSMA COS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
DBENERGY DBE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku.
KBJ KBJ NC Dzień pierwszego notowania na NC 83.334 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za 2019 rok.
OPTEAM OPM GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2019, w wysokości 14,98 zł na akcję.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
TIM TIM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
TRANSPOL TRN GPW Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
VERBICOM VRB NC Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
VIDIS VDS NC ZWZA ws. m.in. zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.
VOOLT VLT NC NWZA ws. połączenia spółki oraz zmian statutu.
ZORTRAX ZRX NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.