Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 marca 2019

EUROCASH EUR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ABCDATA ABC GPW NWZA ws. sprawie połączenia spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) ze spółką SPV Sail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
ARCTIC ATC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PROJPRZEM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TRANSPOL TRN GPW NWZA ws. przyjęcia programu nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz powołania członka RN.