Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 23 lipca 2018

GTC GTC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.233.492 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
BLKCHNLAB BTC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
DEVELIA DVL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
GRENEVIA GEA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.322.712 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
GRJAGUAR GJA NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
INSTALKRK INK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
IZOSTAL IZS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
LENTEX LTX GPW Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
MANGATA MGT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9 zł na akcję.
PTWP PTW NC Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
ROPCZYCE RPC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
SOPHARMA SPH GPW Wypłata dywidendy 0,11 BGN na akcję.
TECHMADEX TDX NC NWZA ws. przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 21 ZWZ z dnia 15.05.2018r., zmiany przeznaczenia akcji własnych spółki nabytych w wykonaniu uchwał nr 21 oraz 22 ZWZ z 15.05.2018r., zmiany statutu oraz powołania członków RN.
TEXT TXT GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/2018 w wysokości 0,44 zł na akcję.
TRANSPOL TRN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
Alphabet GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.