Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 kwietnia 2022

MILLENNIUM MIL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
BIOCELTIX BCX GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
EDINVEST EDI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
HMINWEST HMI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
INC INC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany zasad wynagradzania RN, zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, uchylenia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz zmiany statutu.
LUON LUO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
MABION MAB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
MIRBUD MRB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
MOVIEGAMES MOV GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
PCCROKITA PCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13,23 zł na akcję.
PROCAD PRD GPW NWZA ws. zmiany wynagrodzeń członków RN, wycofania z obrotu akcji spółki dopuszczonych do obrotu GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
ROPCZYCE RPC GPW Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
SONEL SON GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
SUNEX SNX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
TIM TIM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
WIKANA WIK GPW NWZA ws. zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” oraz zmiany „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A.
XTPL XTP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Alphabet GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
HSBC Holdings HSBA.UK LSE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.