Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 7 sierpnia 2017

ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
AFHOL AFH NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
CELTIC CPD GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.198.100 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
FASING FSG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
FINVENTUR FIV NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LIVECHAT LVC GPW Wypłata dywidendy 1,41 zł na akcję.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
PHOTON PEN GPW Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
POLNA PLA GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
PRIMAMODA PMA GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
RELPOL RLP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
TRANSPOL TRN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.