Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 1 sierpnia 2012

AILLERON ALL GPW Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru, powołania członka RN na nową kadencję, zmiany uchwały nr 4 NWZA z 4 stycznia 2012 w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji i in.
CENTKLIMA CKL GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji.
CEZ CEZ GPW Wypłata dywidendy 45 CZK na akcję.
DEBICA DBC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,29 zł na akcję.
ERATONRG ERA NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
GREENENER GRE NC NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany statutu oraz zmian składu RN.
INNOGENE IGN NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczek z członkami zarządu.
INTERCARS CAR GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
KUPIEC KPC NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i D.
NANOTEL NAN NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
NTVSA NTV NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zmian statutu oraz powołania nowych członków RN.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TRANSPOL TRN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
VERBICOM VRB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
WIELTON WLT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Avon AVP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
Time Warner TWX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.