Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 23 lutego 2016

AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
ARENAPL ARE NC Początek notowań spółki BPI (BPI) pod nazwą ARENAPL (ARE), w związku ze zmianą firmy.
BALTICINV BCI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
BOGDANKA LWB GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
IMS IMS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MEDAPP MDA NC Początek notowań spółki YELLOWHAT (YEL) pod nazwą MEDAPP (MDA), w związku ze zmianą firmy.
NANOTEL NAN NC NWZA ws. przyjęcia programu emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PEMUG PMG GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
RAFAMET RAF GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TRANSPOL TRN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, odwołania z funkcji członka RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji na 5 (pięciu), powołania na członka RN.
WDX WDX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
Danone BN.FR Euronext Publikacja raportu za 2015 rok.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.