Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 2 sierpnia 2018

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
2CPARTNER 2CP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.
AGORA AGO GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
AVIASG ASG GPW NWZA
BDF BDF NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
COMECO CMC NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
GPW GPW GPW Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
HFTGROUP HFT NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
NOVINA NOV NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
POLMED POM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych.
POLMED POM GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited z 2,70 zł na 2,92 zł.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TRANSPOL TRN GPW Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Aviva AV.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
Avon AVP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
Barclays BARC.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GoPro GPRO.US NASDAQ po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Motorola MSI.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.