Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 23 września 2020

ALLEGRO ALE GPW Rozpoczęcie składania zapisów na akcje przez inwestorów detalicznych.
ABPL ABE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
ATLASEST ATL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CARLSON CAI NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HERKULES HRS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IDMSA IDM GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MOVIEGAMES MOV GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za rok 2019/2020.
MTENERGIA MTE NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
PREFAGRP PFG NC NWZA ws. zmian w statucie.
ROPCZYCE RPC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
SESCOM SES GPW NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego, zmiany statutu oraz przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków RN.
STALPROFI STF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
STAPORKOW ZUK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
YARRL YRL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
YOLO YOL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.