Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 8 czerwca 2011

PEKAO PEO GPW Wypłata dywidendy 6,80 zł na akcję.
BPX BPX NC WZA
COPERNIC CRS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
DIGATE DGT NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FORTUNA FEG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,3 euro na akcję.
INTELIWIS ITL NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MBWS MBW GPW Zawieszenie obrotu akcjami.
MEDIATEL MTL GPW WZA
MORIZON MZN GPW WZA
POLTRONIC PTN NC WZA
PROCAD PRD GPW Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
REGNON REG GPW WZA
SEVENET SEV NC Debiut spółki na NC.
SUWARY SUW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
VISION VIV NC Publikacja raportu za 2010 rok.