Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 31 stycznia 2019

ALCHEMIA ALC GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Romana Karkosika, Grażynę Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
DATAWALK DAT GPW Zakończenie zapisów na akcje serii M w ramach transzy detalicznej.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GPRE GPR GPW Wypłata dywidendy zaliczkowej w wysokości 0,08 euro na akcję.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.
LSTECHHOM LSH NC NWZA ws. zmiany liczby członków RN, zmian w składzie RN, dalszego istnienia spółki (art. 397 Ksh), udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian statutu.
MOVGAMVR MVR NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany przedmiotu działalności spółki i zmiany statutu.
NEPTIS YAN NC NWZA ws. zmiany statutu.
PUNKPIRAT PUN GPW NWZA ws. zmian statutu oraz dalszego istnienia spółki.
SESCOM SES GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2017/2018.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
Amazon.com AMZN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ConocoPhillips COP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
Diageo DGE.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
Nokia NOKA.FI Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
Royal Dutch Shell RDSA.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.