Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 30 stycznia 2015

BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
HORTICO HOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
LENTEX LTX GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
MILESTONE MMD NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SNTVERSE SVE GPW Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E z obrotu na NC.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
URSUS URS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
VIDIS VDS NC Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Diageo DGE.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Mattel MAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.