Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 27 listopada 2015

COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
ENAP ENP GPW Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
EPIGON EPI NC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Morpol S.A.
HMINWEST HMI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 1,53 zł na akcję.
INVENTION INM NC Początek notowań spółki CDE (CDE) pod nazwą ATHOS (AVC), w związku ze zmianą firmy.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku.
SADOVAYA SGR GPW ZWZA
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
TERESA TER GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sigvaris Holding AG.