Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 29 sierpnia 2018

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ALUMETAL AML GPW Wypłata dywidendy 2,92 zł na akcję.
ASTRO ASR NC NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 30 czerwca 2018 oraz wyboru pełnomocnika do zawarcia umów z prezesem zarządu spółki.
AVIASG ASG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez grupę 15 podmiotów.
BETACOM BCM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ostatni rok obrotowy.
HERKULES HRS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
IDMSA IDM GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
IMS IMS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MERCATOR MRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OVOSTAR OVO GPW NWZA
PCM PCM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RYVU RVU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SOHODEV SHD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.
TBULL TBL GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 448.000 akcji serii B, 22.100 akcji serii D, 90.000 akcji serii E, 37.889 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
WIELTON WLT GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.
YOLO YOL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.