Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 stycznia 2023

1SOLUTION ONE NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
3RGAMES 3RG GPW NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego na lata obrotowe 2022-2024, emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
MIRBUD MRB GPW NWZA ws. powołania członków RN.
SOHODEV SHD GPW Publikacja raportu za rok obrotowy od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.
SUWARY SUW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
TRIGGO TGG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmian w składzie RN i in.
ZENERIS ZEN NC Dzień pierwszego notowania na NC 48.810 akcji zwykłych na okaziciela serii C.