Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 15 czerwca 2011

KGHM KGH GPW WZA
KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
11BIT 11B GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
ADVADIS ADS GPW WZA
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
ALTA AAT GPW WZA
AMICA AMC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
ARTEFE NC Publikacja raportu za 2010 rok.
ATLASEST ATL GPW WZA
B2BPARTNER B2B NC Publikacja raportu za 2010 rok.
BALTICON BLT NC Publikacja raportu za 2010 rok.
BIOERG BER NC Publikacja raportu za 2010 rok.
BROADGATE BDG NC WZA
CWPE CWP NC Publikacja raportu za 2010 rok.
DREWEX DRE GPW WZA
EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za 2010 rok.
EFICOM EFI NC Publikacja raportu za 2010 rok.
ENERGOPLD EPD GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
EPICTURES EAP NC Publikacja raportu za 2010 rok.
ERNE ERN NC Publikacja raportu za 2010 rok.
F24 F24 NC Publikacja raportu za 2010 rok.
FINTECH FTH NC NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
GALVO GAL NC Publikacja raportu za 2010 rok.
GEOINVENT GEO NC Publikacja raportu za 2010 rok.
GINOROSSI GRI GPW WZA
HYDRAPRES HPS NC WZA
ICECODE ICG NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
IFCAPITAL IFC GPW WZA
INTERSPPL IPO GPW WZA
KERNEL KER GPW NWZA
KONSSTALI KST GPW WZA
KORBANK KOR NC Publikacja raportu za 2010 rok.
MANYDEV MAN GPW WZA
MEGARON MEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
MFOOD MFD NC Publikacja raportu za 2010 rok.
NEMEX NMX NC Publikacja raportu za 2010 rok.
NETMEDIA NEM GPW WZA
OVOSTAR OVO GPW Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.
PEGAS PGS GPW WZA
PRAGMAFA PRF GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Pragma Inkaso SA.
PROXYAD PXY NC Publikacja raportu za 2010 rok.
REDAN RDN GPW WZA
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za 2010 rok.
ROVITA ROV NC Publikacja raportu za 2010 rok.
S4E S4E NC WZA
SERENITY SRT NC Publikacja raportu za 2010 rok.
SERENITY SRT NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SUWARY SUW GPW WZA
TAMEX TOS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu 2010 rok.
TELESTR TLS NC Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
TONSILAC TAC NC Publikacja raportu za 2010 rok.
TRAKCJA TRK GPW NWZA ws. zmiany statutu.
TUEUROPA ERP GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych.
UNIBEP UNI GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
WASKO WAS GPW WZA
WASPOL WAP NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
WAWEL WWL GPW WZA
WERTHHOLZ WHH NC Publikacja raportu za 2010 rok.
WESTAISIC WES GPW Debiut spółki na GPW.
WESTREAL WRE NC Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
XPLUS XPL GPW Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.