Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 29 maja 2015

ACARTUS ACA NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ACAUTOGAZ ACG GPW ZWZA ws. zmiany uchwały nr 7/08/09/2008 WZA z dnia 08.09.2008 r., podziału zysku za rok 2014 oraz zmiany statutu.
AFHOL AFH NC Publikacja raportu za 2014 rok.
AIGAMES ALG GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
AKCEPTFIN AFC NC Publikacja raportu za 2014 rok.
APANET APA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
APIS ASA NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ATMGRUPA ATG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 r. i wypłaty dywidendy oraz podziału kapitału z rozliczenia połączenia spółek ATM Profilm sp. z o.o. i ATM Grupa S.A.
B2BPARTNER B2B NC Publikacja raportu za 2014 rok.
BANKBPH BPH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
BINARY BHX NC Publikacja raportu za 2014 rok.
BLKCHNLAB BTC NC Publikacja raportu za 2014 rok.
CFSA CFS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
COLOMEDIC CLO NC Publikacja raportu za 2014 rok.
COLUMBUS CLC GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
DEKTRA DKR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
DEVORAN DEV NC Publikacja raportu za 2014 rok.
DTP DTP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz przeznaczenia zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy, wypłaty zaliczki na dywidendę za 2015 rok, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki.
EFENERGII EFE NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ERBUD ERB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2014.
ESKIMOS ESK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
EZO EZO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FARM51 F51 NC Publikacja raportu za 2014 rok.
FORPOSTA FPO NC Publikacja raportu za 2014 rok.
GALVO GAL NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GRUPAMZ GMZ NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
HERKULES HRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
HFTGROUP HFT NC Publikacja raportu za 2014 rok.
HORTICO HOR NC NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie Przedsiębiorstwa stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych dawnego Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej na rzecz spółki zależnej tj. Polskiego Nasiennictwa Ogrodnictwa Szkółkarstwa sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
IAP IAP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
INCANA ICA NC Publikacja raportu za 2014 rok.
INVENTION INM NC Publikacja raportu za 2014 rok.
INVESTEKO IVE NC Publikacja raportu za 2014 rok.
KPPD KPD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r.
KREZUS KZS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.
LAURENPES LPS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MEDIATEL MTL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany statutu.
MILKPOL MLP NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ONEMORE OML NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ORZBIALY OBL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, wyrażenia zgody na zbycie oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
PAMAPOL PMP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.262.250 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PCZ PCZ NC Publikacja raportu za 2014 rok.
PFH PFH NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki i wskazania sposobu pokrycia straty, przywrócenia akcjom formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na rynku New Connect, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej i in.
PGMSA PMG NC Publikacja raportu za 2014 rok.
PLASTPACK PPC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PLGROUP PLG NC Publikacja raportu za 2014 rok.
POLARISIT PIT NC Publikacja raportu za 2014 rok.
PROCAD PRD GPW Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
SAKANA SKN NC Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
SAPLING SAP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SELENAFM SEL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.
SONEL SON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
STEMCELLS SCS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
SWISSMED SWD GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SZAR SZR NC Publikacja raportu za 2014 rok.
TAXNET TXN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
TAXUSFUND TXF NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D1.
TELGAM TLG NC Publikacja raportu za 2014 rok.
VAKOMTEK VKT NC Publikacja raportu za 2014 rok.
VARSAV VAR NC Publikacja raportu za 2014 rok.
WOLFSTF WTF NC Publikacja raportu za 2014 rok.